top of page

INTEGRALE

MOBIELE

PROCESWATERVOORZIENING
VOOR EEN
ECONOMISCHE
DELTA

180514_BASF_waterzuivering_D550_090.JPG
PROJECT

OMSCHRIJVING

IMPROVED staat voor: Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Tien partners zetten zich met dit project in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.
 
Dit doen zij door nieuwe waterzuiveringsconfiguraties op maat van het specifieke industriële proces(sen) te ontwikkelen waarmee water van diverse kwaliteiten opgewerkt kan worden tot proceswater van de gewenste kwaliteit.
Vooral deze "gewenste kwaliteit" is belangrijk. Met de mobiele IMPROVED-installatie kan niet enkel het hele waterbehandelingstraject van voorzuivering en ontzouting gesimuleerd worden. 
Ook kan onmiddellijk de invloed van de bekomen waterkwaliteit op de efficiëntie van stoombereiding, corrosie en vervuiling van de koeltorens gesimuleerd worden zonder in het echte proces te moeten ingrijpen. 

DOEL

‘IMPROVED’ heeft als doel het bouwen en uittesten van een gemakkelijke verplaatsbare onderzoeksinstallatie.

 

Proceswater wordt tot op heden vaak gemaakt uit grondwater of (zoet) oppervlaktewater. Het project ‘IMPROVED’ onderzoekt of het mogelijk is om ook andere watersoorten, zoals brak water en afvalwater, op te werken tot proceswater van de juiste kwaliteit. Door deze juiste eindkwaliteit experimenteel vast te leggen, kan éénduidig aangetoond  worden welke bronnen mogelijk zijn, en welke zuivering daarvoor nodig is. Als het onderzoek slaagt, kan de waterkringloop beter gesloten worden en vermindert de zoetwatervraag van de industrie. Hiervoor wordt een mobiele infrastructuur ontworpen, gebouwd en toegepast/getest bij verschillende grote industriële waterverbruikers.

Dit zijn Dow, Yara, BASF.

 

Het onderzoekstraject loopt drie jaar. Het eerste jaar wordt de mobiele installatie ontworpen en gebouwd. De jaren erna worden gebruikt om verschillende technologische watervragen te behandelen door de installatie op locatie in te zetten.

VLAGGENSCHIP PROJECT BINNEN CAPTURE 

CAPTURE is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, overheid en industrie rond grondstof hergebruik.

CAPTURE wil door intensieve, multidisciplinaire samenwerking het technologisch kader scheppen voor versnelde doorstroming van innovatie naar de markt. Dit wil men bereiken door een drietal pijlers:

  1. Een pijplijn werking, die infrastructuur en stakeholders integreert in een multidisciplinaire waardeketen;

  2. Een effectieve acceleratie omgeving, met een one-stop-shop voor industrie en overheid omtrent de pijplijnen en faciliteiten (incubator, ondersteuning) voor startende ondernemingen;

  3. Gerichte opleiding, waarbij ondernemerschap, multidisciplinariteit en wetenschappelijk excellentie gecombineerd worden.

 

Meer info: www.capture-resources.be.

TIJDSLIJN

Tijdslijn update Emily.png
PROJECT
TIJDSLIJN

VIDEO'S

09.09.2016: IMPROVED animatievideo
25.04.2017: Grensoverschrijdende samenwerking
15.09.2017: Opbouw testopstelling IMPROVED
VIDEO'S

NIEUWS

NIEUWS

NIEUWS

Containers bij Yara.JPG
17.05.2019: Wat zijn de resultaten van de waterzuiveringstesten bij BASF?
Van mei 2018 tot september 2018 opereerden de mobiele waterzuiveringscontainers op de site van BASF Antwerpen. BASF gebruikt momenteel de techniek ionuitwisseling om het Biesbosch water te zuiveren tot gedemineraliseerd water.
180514_BASF_waterzuivering_D550_090.JPG
22.03.2019: 360° virtual tour in de IMPROVED containers
Ben je benieuwd hoe de mobiele waterzuiveringscontainers van IMPROVED er vanbinnen uitzien? Check dan nu de 360° virtual tour en stap binnen in onze containers.
WORKSHOPS

AFGELOPEN WORKSHOPS

05.02.2019: Afvalwater opwaarderen tot proceswater van de juiste kwaliteit
Op 29 januari 2019 zakten een 100-tal deelnemers af naar Dow Terneuzen voor de vierde workshop van IMPROVED. Presentaties over de resultaten die bij Yara en BASF werden behaald, werden gecombineerd met een bezoek aan de containers of de DECO-plant.
20190129_Zaal_workshop_2_IMPROVED_DowTer
25.06.2018: Van afvalwater naar hoogwaardig proceswater
Op 18 juni 2018 vond de derde workshop binnen het IMPROVED project plaats. Dit keer zoemden we in op de resultaten die behaald werden bij Yara, waar de testen werden afgerond in april. Eind april verhuisden de waterzuiveringscontainers naar BASF.
Bezoek containers bij BASF 3.JPG
18.09.2017: Demonstratie waterzuiveringstechnieken
Tijdens de tweede workshop van IMPROVED op 18 september 2017 werden de verschillende waterzuiveringstechnieken uit de mobiele testopstelling meer in detail behandeld, met de nadruk op hun gebruik voor innovatieve condensaatbehandeling.
26.09.2019: Eindcongres IMPROVED
100 geïnteresseerden sloten op donderdag 26 september het IMPROVED project af in Terneuzen. Zij werden getrakteerd op een gevarieerd programma met presentaties, een virtual reality tour door de testopstelling en de bevindingen van  IMPROVED onderzoekers.
pic vr.jpg
KALENDER

KALENDER

20181114_Verhuis van BASF naar Dow 3.jpg
26.09.2019: EINDCONGRES - Efficiënt opwaarderen van industriële waterbronnen
IMPROVED startte in 2016 en het project loopt nog tot eind 2019. Ben je benieuwd naar de resultaten van de waterzuiveringstesten bij Yara Sluiskill, BASF en Dow? Schrijf dan nu gratis in voor het eindcongres op donderdag 26 september in Dow Terneuzen.
Amsterdam International Water Week 2019.
04-08.11.2019: Amsterdam International Water Week
Tijdens de vijfde editie van de Amsterdam International Water Week staat het thema 'de implementatie van geïntegreerde oplossingen door steden, de industrie, nutsbedrijven en investeerders om het beheer van water te beheren centraal.
Aquatech Amsterdam.png
05-08.11.2019: Aquatech Amsterdam
Op Aquatech Amsterdam ontmoet je 21.000 specialisten en experts binnen de watertechnologie industrie en dit uit 140 landen. De nieuwste producten en innovaties op de markt worden getoond. Dit is de vakbeurs voor de watertechnologie professional.

PILOTENDATABANK & NIEUWSBRIEF

Bericht ontvangen!

Geïnteresseerd in water? Neem een kijkje op de pilotendatabank
en/of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Bekijk hier onze laatste nieuwsbrieven.

NIEUWSBRIEF
INTERREG

INTERREG

‘Improved’ wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert.

 

Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

 

Meer info: www.grensregio.eu.

Partners

PARTNERS

Cleantech Flanders.jpg

Co-financiering

CONTACT

 

CONTACT

Arne Verliefde

Professor

Universiteit Gent

Arne.Verliefde@UGent.be

09/264.60.02

contact
bottom of page