top of page

Op 18 juni 2018 vond de derde workshop binnen het IMPROVED project plaats. Dit keer zoemden we in op de resultaten die behaald werden bij Yara, waar de testen werden afgerond in april. Eind april verhuisden de waterzuiveringscontainers naar BASF.

 

Om de condensaten bij Yara te hergebruiken, werden drie verschillende technologieën getest: omgekeerde osmose, elektrodialyse en membraandistillatie. Als geen organische contaminanten aanwezig zijn, bleek elektrodialysede aangewezen techniek. Als die er wel zijn, scoort membraandistillatiebeter. Dankzij de mobiele testinfrastructuur heeft Yara nu een goede inschatting van de mogelijke behandelingstechnieken voor hun probleemstromen en kunnen zij verder de implementatie van deze technieken bekijken.

 

De workshop zelf vond plaats bij BASF, waar de testinfrastructuur momenteel heel wat uren klopt. Naast presentaties over de testen zelf, konden de bezoekers dan ook de containers live in actie zien. Bij BASF ligt de focus anders dan bij Yara. Zij willen onderzoeken welke technieken nodig zijn om van Biesboschwater proceswater te maken. Zij maakten de switch van drinkwater naar oppervlaktewater enkele jaren geleden al om hun drinkwaterinname te verminderen. Hierdoor komen echter meer organische contaminanten in het proceswater terecht, die voor heel wat problemen kunnen zorgen in het proces. Met de testinfrastructuur zullen we nagaan met welke behandelingstechniek(en) dit vermeden kan worden.

 

PROGRAMMA

 • Welkom en introductie door Marjolein Vanoppen (UGent)

 • Hergebruik van condensaatstromen: de Yara case

  • Wat is de waarde van IMPROVED voor de industrie? door Ewoud Van den Brande (Yara)

  • Hoe kunnen we condensaat behandelen en hergebruiken? door Paul Van Elslande (UGent)

 • ​Duurzaamheidsdoelstellingen en IMPROVED door Kristof De Neve (BASF)

 • ​Welke effecten heeft het behandelde water op de systemen of het productieproces?

  • Simulatie van corrosie door Tim De Seranno (UGent)

  • Cokesvorming  door Moreno Geerts (UGent)

 • Bezoek aan de containers in werking: 7 verschillende waterzuiveringstechnieken

PRESENTATIES

Workshop_18062018_Ewoud van den Brande.J
Workshop_18062018_Paul Van Elslande_1.JP
Workshop_18062018_Kristof De Neve_3.JPG
Moreno Geerts 2.JPG

SFEERBEELDEN

Bezoek containers bij BASF 3
Workshop IMPROVED 18062018
Workshop IMPROVED 18062018
Bezoek containers bij BASF 1
Bezoek containers bij BASF 6
Bezoek containers bij BASF 3
Bezoek containers bij BASF 4

WORKSHOP VAN AFVALWATER NAAR HOOGWAARDIG PROCESWATER (18.06.18)

bottom of page