top of page

Finale resultaten van het onderzoek bij Yara Sluiskil


The IMPROVED containers at the ureum plant at Yard Sluiskil

Van september 2017 tot april 2018 opereerden de mobiele waterzuiveringscontainers van IMPROVED op de site van Yara Sluiskil. Het uiteindelijke doel van de kunstmeststoffabrikant is enerzijds het reduceren van inkomend water, door proceswater na behandeling te hergebruiken, en anderzijds het terugwinnen van de aanwezige componenten in het productieproces.

Hiervoor werden de volgende waterzuiveringstechnieken getest op twee condensaatstromen: omgekeerde osmose, elektrodialyse en membraandestillatie. De behandeling van de eerste stroom was gericht op verwijdering van ammonium en nitraat, de tweede op verwijdering van ammonium, primaire alcoholen en het additief MDEA.

Voor de eerste stroom leverde membraandestillatie de beste resultaten op om het water te kunnen hergebruiken als bijvoorbeeld ketelvoedingswater. Deze zuiveringstechniek verbruikt echter veel energie en de techniek behandelt slechts lage debieten. Als er dus rekening wordt gehouden met de economische aspecten en waterefficiëntie dan vormt de techniek omgekeerde osmose een beter alternatief voor de huidige ionenwisselingstechniek die wordt gebruikt. Echter als omgekeerde osmose wordt gebruikt is er wel een extra behandeling nodig om de benodigde kwaliteit voor ketelvoedingswater te bekomen.

Voor de tweede stroom werd de membraandestillatie techniek uitgebreid met stripping. Om de aanwezige ammoniak in deze stroom te kunnen hergebruiken, geeft een combinatie van stripping en een ionenwisselaar de meest belovende resultaten.


bottom of page