top of page

Vanaf nu staan de waterzuiveringscontainers op de site van Dow Terneuzen

Op 14 november verhuisde de mobiele waterzuiveringsinstallatie van BASF in Antwerpen naar Dow Terneuzen. Na Yara Sluiskil en BASF werden de twee mobiele containers van IMPROVED, die zeven verschillende waterzuiveringstechnieken huisvesten, geïnstalleerd op de site van Dow in Terneuzen.

Hoe verliep het onderzoek bij BASF?

Voor het behandelen van Biesbosch oppervlaktewater en condensaatstromen werden de volgende waterzuiveringstechnieken getest: membraandestillatie, membraanstripping, omgekeerde osmose, ultrafiltratie, elektrodialyse en ion uitwisseling. Deze laatste techniek wordt al gebruikt bij BASF en fungeert als referentie voor het onderzoek van IMPROVED. Het uiteindelijk doel is het besturen van alternatieven voor dit traditionele ion uitwisselingsproces, dat momenteel veel chemische input vraagt voor de regeneratie. Deze alternatieve technieken werden onderzocht voor de productie van ketelvoedingswater, waarbij er vertrokken werd van verschillende waterkwaliteiten. Een uitgebreid rapport van de resultaten bij BASF verschijnt binnenkort online.

Welke waterzuiveringstechnieken zal Dow testen?

Ook Dow maakt gebruik van een ion uitwisselingstechniek voor de zuivering van condensaatstromen om vervolgens het water te hergebruiken als gedemineraliseerd water. Om te komen tot de juiste kwaliteit van het water worden er bij Dow drie waterbehandelingstechnieken getest. Met name: omgekeerde osmose, sterk kation uitwisselingshars en granulair actief kool. De twee laatste technieken worden gevolgd door een mengbed. Voor de testperiode worden er 6 maanden voorzien.

Workshop bij DOW: bezoek de DECO-plant of de mobiele waterzuiveringscontainers van IMPROVED

De eerstvolgende workshop zal plaatsvinden op 29 januari 2019 op de site van Dow Terneuzen. Het waterzuiveringsproject op hun site wordt in detail besproken. Tijdens de workshop kan je ook de containers van IMPROVED of de DECO-waterzuiveringsinstallatie van Evides Industriewater bezoeken.

Weghalen van de IMPROVED containers bij BASF in Antwerpen

Plaatsen van de IMPROVED containers bij Dow Terneuzen

IMPROVED containers klaar voor in gebruik name bij Dow Terneuzen


bottom of page