top of page

Eerste testresultaten op de site van Yara Sluiskil zijn hoopvol

Yara is wereldwijd één van de grootste producenten van meststoffen. Het afvalwater van Yara bevat stikstofhoudende componenten zoals nitraat en ammonium, die een nefaste impact kunnen hebben op het leefmilieu. Daarom is Yara op zoek naar innoverende technologieën om deze stikstofhoudende componenten te verwijderen uit het water en om waterhergebruik in verschillende productieprocessen mogelijk te maken. Idealiter kan het behandelde water ook opnieuw worden ingezet als proceswater, waardoor het waterverbruik van het bedrijf zal dalen.

Bij Yara Sluiskil werden gedurende een vijftal maanden twee verschillende afvalwaterstromen getest. Op de eerste stroom, die vooral ammoniumnitraat bevat, werd omgekeerde osmose, elektrodialyse en membraandistillatie getest. Deze drie technieken zijn min of meer in staat de stikstofhoudende componenten te verwijderen en zuiver water te produceren. Indien enkel wordt gekeken naar de bekomen waterkwaliteit is membraandistillatie de beste techniek. Hier werden de laagste waarden voor ammoniumnitraat teruggevonden na behandeling van deze eerste stroom.

De tweede stroom bevat vooral ammonium, primaire alcoholen en een kleine hoeveelheid contaminanten. Hier werden opnieuw de technieken omgekeerde osmose, elektrodialyse en membraandistillatie getest. Deze waren alle drie in staat om het ammonium en de contaminanten af te scheiden maar niet de primaire alcoholen. Hiervoor is dus nog een extra behandelingsstap vereist.

Uiteraard moet een behandeling niet enkel worden beoordeeld op de bekomen productkwaliteit, maar ook op de waterefficiëntie en het energieverbruik. Deze bijkomende beslissingsfactoren worden momenteel onderzocht en berekend om in de nabije toekomst een gegronde conclusie te maken. De eerste testresultaten van de onderzoeken bij Yara worden tijdens een workshop bij BASF op 18 juni toegelicht.

De IMPROVED containers bij Yara Sluiskil


bottom of page