top of page

De waterzuiveringsinstallatie van IMPROVED is verhuisd naar BASF

Op 24 april verhuisde de mobiele waterzuiveringsinstallatie van IMPROVED van Yara Sluiskil naar BASF in Antwerpen. Hiermee werd het nut van het mobiele aspect van de containers nogmaals bewezen. Op de site van Yara zelf werden de containers namelijk ook al verplaatst om twee verschillende afwaterstromen te kunnen testen. In de komende weken worden de containers zowel elektrisch als hydraulisch aangesloten. Ook staan er nog enkele keuringen op het programma alvorens de effectieve testen van start kunnen gaan op 28 mei.

BASF gebruikt momenteel de techniek ionuitwisseling om het Biesbosch water te zuiveren tot gedemineraliseerd water. Om de beste waterzuiveringsmethode te vinden, worden de zeven verschillende waterbehandelingstechnieken gedurende een drietal maanden op het Biesbosch water getest. Het gaat dan over de volgende technieken: omgekeerde osmose, ultrafiltratie, ionuitwisseling, actief kool, membraandistillatie, elektrodialyse en geavanceerde oxidatieprocessen. Daarnaast wordt er gedurende een tweetal maanden ook een condensaatstroom behandeld met omgekeerde osmose, membraandistillatie en ionuitwisseling.

Op 18 juni vindt er een workshop plaats bij BASF waarin er in detail wordt ingegaan op het waterzuiveringsproject op hun site. De uiteindelijke resultaten van de testonderzoeken worden dit najaar bekend gemaakt.

Weghalen van de IMPROVED containers bij Yara Sluiskil

Plaatsing van de IMPROVED containers bij BASF in Antwerpen


bottom of page