top of page

Demonstratie waterzuiveringstechnieken


Op 18 september vond bij Bio Base Europe Training Center in Terneuzen de tweede workshop van het IMPROVED-project plaats. Tijdens deze workshop werden de verschillende waterzuiveringstechnieken uit de mobiele onderzoeksopstelling meer in detail behandeld. De nadruk werd gelegd op de labotesten van Yara. Deze testen zijn de basis voor de waterzuiveringstechnieken die bestudeerd zullen worden voor het C1 condensaat. In eerste instantie gaan de onderzoekers hiervoor omgekeerde osmose, elektrodialyse en membraandestillatie als zuiveringsmethoden onderzoeken. Dit omwille van de positieve laboresultaten voor de verwijdering van ammoniumnitraat. Begin oktober starten de experimenten bij Yara. Daarnaast worden de labotesten voor de zuivering van Biesbosch oppervlaktewater door middel van ion-exchange bij BASF ook opgestart.


IEC presenteerde ook het ontwerp en de lay-out van de mobiele testinstallatie. Hierdoor werd duidelijk hoeveel vakkundigheid er nodig is om een mobiele, plug-and-play en fit-for-use onderzoeksinfrastructuur te bouwen. Het was een uitdaging om de 7 verschillende waterzuiveringstechnieken in slechts 2 containers te krijgen.

De aanwezigen kregen achteraf de mogelijkheid om de installatie te bezichtigen bij Yara te Sluiskil. Er was veel lovende commentaar voor de structuur en functionele optimalisatie van de installatie.bottom of page