top of page

Testopstelling van IMPROVED toegelicht op inspiratiedag 'Water in en om de haven'


Naar aanleiding van wereldwaterdag organiseerde het bekkensecretariaat van het Benedenscheldebekken op 22 maart de inspiratiedag ‘Water in en om de haven’. In de sessie rond water en bedrijven werd toelichting gegeven over het grondwatersysteem en de hemelwaterverordening. In het havengebied staat het grondwaterpeil laag en treedt er verzilting op. Hierdoor zijn oppervlaktewater (als koelwater) en leidingwater de meest gebruikte waterbronnen. Bovendien stuurt de hemelwaterverordening erop aan om hemelwater maximaal te hergebruiken alvorens het te laten infiltreren of af te voeren. Dergelijke waterbronnen vereisen een serie aan waterbehandelingstechnieken om tot de gewenste proceswaterkwaliteit te komen. Charlotte Boeckaert (Vlakwa) lichtte toe dat de IMPROVED testinfrastructuur bedrijven kan begeleiden in hun zoektocht naar de gepaste waterbehandeling om ultrapuur water te produceren. Op basis van de ingaande waterkwaliteit en een slimme combinatie van verschillende waterbehandelingstechnieken kan water ‘fit-for-use’ worden gemaakt. Bijkomend kan worden onderzocht wat het effect van de waterkwaliteit is op diverse processen (bv. koeltoren, stoomketel, stoomkraken) en zo nodig worden bijgestuurd.


bottom of page