top of page

IMPROVED voorgesteld op Belgisch-Nederlands Watersymposium


De tweede editie van het Belgisch-Nederlands watersymposium vond plaats in Eindhoven. Dit jaar ging de aandacht naar robuuste watersystemen en circulaire economie. Tijdens de parallelle ochtendsessies werden praktijkervaringen gedeeld rond de vraag: wat is uw water (of dat van uw buurman) waard? Via stellingen en projectsuggesties werd het debat tussen de 170 deelnemers aangezwengeld. Men verwacht dat de druk van de maatschappij op de diverse waterbronnen aanzienlijk zal verminderen tegen 2030, onder andere via de inspanning van de industrie waar waterhergebruik en het aanwenden van alternatieve waterbronnen steeds meer aan belang wint. Hier ondersteunt het IMPROVED-project zeer sterk.


IMPROVED werd voorgesteld tijdens de sessie “living labs”, waarbij duidelijk werd dat de interesse van de industrie ligt bij het beter aan elkaar linken van aanmaak en gebruik van proces- en ultrapuur water. Een ruime meerderheid van de deelnemers gaf aan dat dit soort demonstratieprojecten noodzakelijk is. Ruim de helft van de deelnemers bevestigde gebruik te zullen maken van experimenteerruimtes of ‘living labs’ zoals IMPROVED.


Na de lunch waren koning Filip, minister Schultz van Hagen en hun delegatie te gast. Aansluitend op een videojournaal over de ochtendsessies werd een panelgesprek gevoerd rond interregionale projectopportuniteiten. Hierbij werd het IMPROVED-project in de verf gezet als een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking om alternatieve waterbronnen in industriële processen te gebruiken.


In de afsluitende speech werd besloten dat België en Nederland op de wereldkaart twee postzegels zijn maar op het gebied van watertechnologie samen de wereld zouden kunnen veroveren als ze de handen in elkaar zouden slaan.bottom of page